6 listopada 2018 / by Gargamel115 / Bez kategorii / No Comments

Czym jest i na czym polega rehabilitacja pourazowa?

Rehabilitacja pourazowa jest to działanie, którego naczelnym celem jest przywrócenie funkcji narządów, a także układów ustroju po przebytym urazie. Dzięki tego rodzaju rehabilitacji pacjent uzyskuje poprawę funkcji psychicznych, a także wydolności w czynnościach, które zostały zakłócone na skutek różnego rodzaju schorzeń. Jest integralną częścią podstawowego leczenia, a jej wczesne podjęcie skutecznie działa wszelkim powikłaniom oraz skutkom ubocznym leczenia. Dzięki rehabilitacji pourazowej pacjent sprawniej osiąga równowagę zarówno indywidualnie, jak i w funkcjonowaniu społecznym.

Rehabilitacja pourazowa Kraków – czego dotyczy?

Rehabilitacja pourazowa przede wszystkim powinna brać pod uwagę wszelkie rodzaje dysfunkcji, jakie pojawiają się wraz z przebytym urazem. Powinna brać pod uwagę zarówno fizyczne, jak i psychiczne funkcjonowanie pacjenta oraz wpływ urazu na bezpośrednie, jak i dalsze otoczenie. Musi mieć charakter ciągły, a także powinna cechować się powszechnością i kompleksowością.

Rehabilitacja pooperacyjna Kraków – kiedy i jak ją przeprowadzać?

Rehabilitacja pourazowa powinna być podjęta tuż po operacji. Im wcześniej ją się rozpocznie tym mniejsze będą skutki przebytego urazu. Po procesie leczenia podstawowego pacjent powinien przebyć rehabilitację specjalistyczną pourazową, zaś po jej zakończeniu – rehabilitację późną.

Rehabilitacja po złamaniu Kraków jako odrębny rodzaj rehabilitacji pourazowej

Najczęstszą przyczyną urazów są wszelkiego rodzaju upadki i zdarzenia komunikacyjne, których efektem bywa złamanie kończyny. Każdy rodzaj złamania wymaga rehabilitacji. To jaki typ rehabilitacji ma być dobrany do pacjenta zależy od urazu, a także od wieku bądź też stanu zdrowia danej osoby. Inna będzie rehabilitacja nadgarstka, a inna złamanej kostki czy obojczyka. Przed rozpoczęciem całego procesu rehabilitacyjnego niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich metod leczenia. Złamania proste najczęściej leczy się poprzez nastawienie kości uszkodzonej oraz unieruchomienie kończyny gipsem, szyną stabilizującą bądź specjalnym aparatem. Złamania otwarte wymagają bardziej zaawansowanego procesu leczniczego, najczęściej zabiegu chirurgicznego, który pozwoli na zespolenie odłamków kostnych, co wpłynie na prawidłowe zrośnięcie się złamanej kości.

physiotherapy-595529_960_720