Budowa i przemysł

Ciekawostki ze świata przemysłu

Znakowanie kartonów
Przemysł

Znakowanie kartonów: jak i dlaczego się to robi?

Znakowanie kartonów jest kluczowym elementem w procesie pakowania i dystrybucji produktów. Polega na nanoszeniu różnego rodzaju informacji, takich jak kody kreskowe, numery partii, daty produkcji, logo firmy, a także instrukcje dotyczące obsługi i transportu. Proces ten jest nieodzowny w zapewnianiu efektywności logistycznej, identyfikacji produktów oraz zgodności z wymogami regulacyjnymi.

Metody znakowania kartonów

Znakowanie kartonów może być realizowane za pomocą kilku różnych metod, z których każda ma swoje specyficzne zastosowania i zalety. Najpopularniejsze metody obejmują:

 • Druk atramentowy (inkjet): technologia ta pozwala na szybkie i dokładne nanoszenie oznaczeń na kartony. Atramentowe drukarki przemysłowe są często wykorzystywane ze względu na swoją wszechstronność i możliwość drukowania na różnych typach kartonów, zarówno porowatych, jak i gładkich.
 • Druk termotransferowy: metoda ta wykorzystuje ciepło do przenoszenia tuszu z taśmy na powierzchnię kartonu. Jest to rozwiązanie idealne dla wysokiej jakości wydruków, które są odporne na ścieranie i warunki atmosferyczne.
 • Znakowanie laserowe: choć rzadziej stosowane na kartonach w porównaniu do innych metod, laserowe znakowanie jest używane tam, gdzie wymagane są bardzo precyzyjne i trwałe oznaczenia. Technologia laserowa zapewnia niezwykle wyraźne i trwałe oznaczenia, które są odporne na zatarcie.
 • Etykietowanie: w wielu przypadkach zamiast bezpośredniego drukowania na kartonie, używa się etykiet, które są następnie naklejane na opakowania. Etykiety mogą być drukowane z wyprzedzeniem i zawierać wszelkie niezbędne informacje.

Nanoszenie oznaczeń na kartony

Dlaczego znakowanie kartonów jest ważne?

Znakowanie kartonów pełni kilka kluczowych funkcji, które są niezbędne w nowoczesnym procesie produkcji i dystrybucji:

 • Identyfikacja produktu: dzięki oznaczeniom możliwe jest łatwe rozpoznanie zawartości kartonu bez konieczności jego otwierania. Jest to szczególnie ważne w dużych magazynach i centrach dystrybucji.
 • Śledzenie i traceability: numery partii, kody kreskowe i inne oznaczenia pozwalają na śledzenie produktu od momentu produkcji aż do jego dostarczenia do klienta. W przypadku wykrycia wadliwej partii towaru, łatwo można zidentyfikować i wycofać tylko te konkretne produkty.
 • Zgodność z przepisami: wiele branż, takich jak spożywcza, farmaceutyczna czy chemiczna, podlega rygorystycznym regulacjom dotyczącym znakowania opakowań. Oznaczenia te zapewniają zgodność z przepisami prawnymi oraz normami bezpieczeństwa.
 • Informacje dla konsumentów: znakowanie kartonów może zawierać ważne informacje dla konsumentów, takie jak daty ważności, instrukcje obsługi czy informacje o składzie produktu.

Narzędzia i urządzenia do znakowania kartonów

Do znakowania kartonów używa się różnych urządzeń i technologii, które umożliwiają szybkie i efektywne nanoszenie oznaczeń. Wśród najczęściej stosowanych urządzeń znajdują się:

 • Drukarki atramentowe (inkjet): są to bardzo wszechstronne i popularne urządzenia, które mogą drukować na niemal każdej powierzchni kartonowej. Są one wyposażone w zaawansowane systemy kontroli jakości druku, co zapewnia precyzyjne i wyraźne oznaczenia.
 • Drukarki termotransferowe: używane tam, gdzie wymagana jest wysoka jakość i trwałość oznaczeń. Idealne do drukowania kodów kreskowych i innych informacji identyfikacyjnych.
 • Lasery znakujące: choć są mniej popularne w znakowaniu kartonów, to znajdują zastosowanie w specyficznych przypadkach, gdzie trwałość oznaczeń jest kluczowa.
 • Aplikatory etykiet: maszyny te automatycznie naklejają etykiety na kartony. Etykiety mogą być wstępnie drukowane lub drukowane na miejscu, co zapewnia dużą elastyczność w procesie znakowania.

Regulacje dotyczące znakowania kartonów

Znakowanie kartonów podlega różnym regulacjom, które mogą się różnić w zależności od branży i regionu. Przykładowo, w branży spożywczej wymagane jest podanie daty przydatności do spożycia, informacji o alergenach oraz kraju pochodzenia. W branży farmaceutycznej przepisy nakładają obowiązek umieszczania numerów partii i daty ważności, co jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów.

W Unii Europejskiej obowiązują ogólne przepisy dotyczące znakowania produktów, takie jak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które dotyczy przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Podobne regulacje obowiązują w Stanach Zjednoczonych i innych regionach, gdzie agencje takie jak FDA (Food and Drug Administration) określają szczegółowe wymagania dotyczące znakowania opakowań.

Podsumowanie

Znakowanie kartonów jest nieodzownym elementem współczesnych procesów logistycznych i produkcyjnych. Dzięki różnym metodom znakowania, takim jak druk atramentowy, termotransferowy czy laserowy, możliwe jest nanoszenie precyzyjnych i trwałych oznaczeń na opakowania. Znakowanie to nie tylko ułatwia identyfikację i śledzenie produktów, ale także zapewnia zgodność z przepisami prawnymi i normami bezpieczeństwa. Wybór odpowiednich narzędzi i technologii do znakowania kartonów jest kluczowy dla efektywności i skuteczności całego procesu produkcyjnego. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na https://coding.koenig-bauer.com/pl/aplikacje/opakowania/!